FANDOM


HammerMario

Tämä on HAMMER MARIO än esintyy pelissä Super Mario Bros 3:ssa

Hammer Mario on eräs muoto, joka esiintyy pelissä Super Mario Bros 3 . Tämän asun avulla Mario voi heitellä vasaroita, jotka tuhoavat vihollisia joihin Fire Marion tulipallot eivät vaikuta. Hammer Mario pystyy myös suojautumaan tulipalloilta menemällä kilpensä suojiin.