FANDOM


Burn
Palaminen on Mario & Luigi -pelisarjassa ja Paper Mario: The Thousand-Year Doorissa esiintyvä negatiivinen statusefekti. Se on samankaltainen kuin myrkytys.

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario voi tietyllä hyökkäyksellään sytyttää viholliset palamaan. Tällöin viholliset menettävät jonkin verran HP:ta joka vuoro. Mario tai Luigi eivät voi tässä pelissä saada tätä statusta.

Mario & Luigi: Partners in Time

Palamisella on tässä pelissä huimauksen tapainen sivuvaikutus: Palava hahmo menettää HP:ta joka vuoro eikä voi liikkua ja suojautua hyökkäyksiltä.

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story

Palaminen toimii tässä pelissä samoin kuin Superstar Sagassa. Bowser voi aiheuttaa tämän vihollisiin tulihyökkäyksellään.

Paper Mario: The Thousand-Year Door

TTYD:ssä palava hahmo ottaa yhden pisteen vahinkoa joka vuoro muutaman vuoron ajan. Tuliviholliset voivat sytyttää Marion tai partnerin palamaan. Vivian voi perushyökkäyksellään sytyttää vihollisia palamaan. Fiery Jinx sytyttää kaikki viholliset palamaan. Myös satunnainen lavaefekti voi sytyttää hahmot ja viholliset palamaan pitemmäksi aikaa. Jos palava hahmo jäätyisi, nämä statusefektit kumoavat toisensa. Sama päinvastoin.